Spel spelar verkligen rollEn sak som verkligen kan spela roll för barn är faktiskt något så enkelt som spel. Bra spel speciellt framtagna för barn med lite pedagogiska grunder lär ut så otroligt mycket som annars kan vara svårt att lära ut. Ett bra spel för barn, baserat på barnets ålder och därmed förutsättningar, har unika möjligheter att lära ut för det kommande vuxenlivet viktiga saker som

  • Regler
    Spel har en viss uppsättning villkor och regler som alla deltagare måste acceptera och gå med på för att få deltaga i spelet med de andra. Detta är en unik möjlighet för barnet att lära sig tolerans och förståelse för sådana saker.
  • Turordning
    Inom ramarna för reglerna finns det i spel oftast system för turordning och här hittar vi en jättebra läxa om vikten av tålamod och alla deltagares rätt att ta samma plats – i en av reglerna förutbestämd ordning.
  • Vinst/Förlust
    Koncepten av vinst eller förlust kan vara krångliga att förhålla sig till som barn och inom spelets ramar får man lätt en första erfarenhet av detta: världen går inte under av att man förlorar och om man vinner ska man försöka vara en bra vinnare.

Det är således rätt viktigt att en barndom och uppväxt och uppfostran i viss mån kantas av riktigt bra barnspel då man via dessa får en unik chans att “leka in” viktiga lärdomar och socialt accepterat beteende som utan den plattform som spelen naturligt erbjuder kan vara lite för abstrakta för barn att annars ta till sig.